Szállítás

1. Fizetési információk
A www.nikewebaruhaz.net internetes áruház által forgalmazott termékek mennyisége folyamatosan változik, a megrendelések teljesíthetősége függ a nagykereskedés raktárkészletétől is, így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak. Az akciós termékek esetében mindig a készlet erejéig tudjuk garantálni a kiszállítást, így a készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti) rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni. A vásárló az Interneten keresztül leadott megrendelést a csomag kézhezvételekor, átutalásos számla ellenében (mely minden esetben a csomagban található), utánvéttel, a futárnak fizeti. A vételár mindig a megrendelt áru mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely tartalmazza az ÁFA-t is. A bruttó 10.000.- Ft feletti vásárlások házhoz-szállítási díja bruttó 890 Ft, a bruttó 10.000.-Ft alatti megrendelés esetén a házhoz-szállítás díja bruttó 990.- Ft. Ezen felül a vásárlót nem terheli semmilyen plusz költség.
A weboldalon található árak bruttó árak!
80.000 Forint feletti megrendelés esetén csak előre történő utalás után áll módunkban kiküldeni a megrendelt termékeket.

Az akciós termékek esetében mindig a készlet erejéig tudjuk garantálni a kiszállítást, így a készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti) rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.

_______________________________________________________________________

2. Szállítási információk
Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 8-12 munkanap! Amennyiben rajtunk kívül álló okok (beszállítási késedelem, készlethiány) miatt ez nem lehetséges, úgy telefonon vagy e-mailben értesítjük Önt.  Az e-mailben küldött visszaigazolás még nem jelenti a szerződés létrejöttét, csupán a megrendelés eladóhoz történő megérkezését igazolja, így az esetleges programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén az eladó nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban látható feltételekkel.
A szerződés akkor jön létre, mikor eladó a megrendelő e-mail címére egy értesítést küld, miszerint a megrendelt árut átadta a futárszolgálatnak.
A megrendelt árut a GLS csomagküldő szolgálat kézbesíti. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a csomagról értesítést hagy. Az értesítőn megtalálható a kézbesítő telefonszáma is, ezen lehet egyeztetni a következő kiszállítás időpontját.
A küldemény átvételekor még a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!
Előforduló áruhiány esetén küldje el címünkre a jegyzőkönyvet, és mi pótoljuk a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

_______________________________________________________________________

3. Elállás joga, áruk cseréje, visszavétele
Amennyiben vásárlónk rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelés leadást követően ügyfélszolgálatunkon még postázás előtt minden következmény nélkül lemondhatja.

A megrendelés során a vevő élhet a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződés ben feltünetett elállási jogával.

Kérjük kiemelten vegye figyelembe a következőket:

– A vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 14, azaz tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.
– Az elállásra illetve reklamálásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy levélben indíthatja el a vásárló.
– A postán keresztül visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen ellenőrzi és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 14 naptári napon belül átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.
– Amennyiben a termékről felbontás után a postai kézbesítő jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a kézbesítő által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
– Amennyiben a vásárló által a futártól átvett termék sérült, kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal telefonon, vagy e-mailben a kapcsolatot a visszaszállítással kapcsolatban.
– Sérült áru esetén csere vagy elállás esetén a vásárlót nem terheli a visszaszállítás költsége, azt cégünk állja.

– Elállás esetén a visszaszállítás költségén kívül semmi más költség nem terheli, de a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését cégünk követelheti. Felhívjuk figyelmét, hogy csak abban az esetben fizetjük vissza a vételárat, ha a terméket és annak minden tartozékát hiánytalanul és sértetlenül visszajuttatta cégünkhöz, beleértve a tájékoztató füzeteket, a cipős dobozt stb. Ezek hiányában a termék érték-csökkentnek minősül!
– A termék vissza is cserélhető - a csere alapköltsége: 990 Ft. Csere esetén a futárszolgálat az előre jelzett időpontban kiszállítja a csereterméket, a vásárlónak ekkor kell átadnia a cserélni kívánt terméket az eredeti számlával együtt, illetve az esetleges árbeli különbözetet ekkor kell megfizetnie a futárnak.

_______________________________________________________________________

4. Hibás teljesítéssel kapcsolatos információk
Hibás teljesítés esetén szavatosságra, jótállásra vonatkozó igényét a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak szerint kezeljük. Szavatossági igény: Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető.

_______________________________________________________________________

5. Megrendelés követés
Megrendelését nyomon-követheti telefonon, vagy a
nike{kukac}webaruhazak.info címen is.

_______________________________________________________________________

6. Ügyfélszolgálat
A rendelések feldolgozása és postára adása, vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9-17.00 óra között történik. Hétvégén csak a szombati napon dolgozunk fel internetes megrendeléseket. Munkaszüneti napokon megrendeléseket nem dolgozunk fel. Ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása postára adása a következő munkanapon történik.

_______________________________________________________________________

7. Fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján elérhetők.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A szerződés nyelve magyar.

8. Garancia

A szavatosság  24 hónap, mely két részre tagozódik: Az első hat hónapban a vásárlás napjától számítva, kizárólag a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával érvényesíthető. Bármilyen rendellenességet észlelnek, azt kérjük haladéktalanul jelezzék felénk. Felhívjuk figyelmét, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék hozzánk való eljuttatásának költség a vásárlót terheli.

A hetedik hónaptól kezdve a 24 hónapos időtartam végéig – a vásárlónak kell bizonyítania a kijelölt intézet szakvéleményével, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Ehhez minden esetben kérjük csatolni a vásárlást igazoló nyugtát/számlát/bizonylatot.  Minden olyan esetben, ha a hiba nyolc napon belül az áru értékének és használhatóságának az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan áruhoz viszonyított csökkenése nélkül megjavítható, azt javítani kell – ez esetben a fogyasztó sem cserét, sem pénzbeli kártalanítást nem kérhet. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: természetes bőrbélés színezése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik), bőrtalp elkopása viselés következtében), gumitalp kopása (a törés természetesen nem), sarokkopás illetve sarokflekk elhasználódása, nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba, rugós sámfa okozta esetleges eldeformálódás, bármilyen külső fizikai behatás miatt keletkezett sérülés. Bármilyen vitatott kérdésben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele .

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a szavatossági jogok elvesztésévei járnak az alábbiak:

– nem rendeltetésszerű használat,

– a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya,

– a szakszerűtlen tisztítás, a felfedezett hiba (a rejtett anyag, vagy gyártás) nem azonnali jelentése, – sérülés, vagy erőszakos behatás, rongálás,

– házilagos javítás.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

_______________________________________________________________________

9. A megrendeléssel szerződés jön létre

Megrendelése leadásával távollevők közötti szerződés jön létre Ön és a Bocskoros 2005  Kft – mint üzemeltető – között, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződés értelmében. A Bocskoros 2005 Kft kijelenti, hogy az így megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, így nem is iktatja ezeket, viszont magyar nyelven köti.

Bocskoros 2005  Kft – CÉGJEGYZÉKSZÁM:18-09-106400
Bejegyző: A VAS MEGYEI BÍRÓSÁG, MINT CÉGBÍRÓSÁG